Mellan välsignelse och förbannelse

Femte Moseboken 28:13-19

Du skall komma i överläge, inte underläge, när du lyder Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och följer dem troget, 14utan att vika av åt vare sig höger eller vänster från något av de bud jag i dag ger dig, utan att följa och tjäna andra gudar.

15Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:

16Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.

17Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.

18Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.

19Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.