Mellan två milstolpar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/598)

819 – Min fader sade:

Mellan 30 och 40 kor betalas en ettårig kalv i allmosa. Mellan 40 och 50 kor betalas en tvåårig ko. Därefter betalas inget mer till dess att korna är 60; då betalas två ettåriga kalvar.”