Mellan al-Hasan al-Basrî och Qadariyyah

Hammâd bin Zayd berättade att Ayyûb sade:

”Två slags människor har ljugit om al-Hasan. Ett slag förnekar ödet och använder sig av al-Hasan för att sprida sin åsikt. Ett slag avskyr och hatar al-Hasan. Jag debatterade flera gånger med honom om ödet tills att jag en gång skrämde honom med makthavaren. Då sade han: ”Jag skall inte säga så mer.” Jag känner inte till att någon kan kritisera al-Hasan för något annat än det. Jag har upplevt al-Hasan och jag svär vid Allâh att han inte säger det.”

Yûnus sade:

”Inget har dragit ned på al-Hasan som hans åsikt om ödet.”

Hammâd bin Zayd berättade att Ayyûb och Humayd skrämde al-Hasan med makthavaren varpå han sade:

”Anser inte ni två också så?” De sade: ”Nej.” Då sade han: ”Jag skall inte säga så mer.”

Hammâd sade:

”Jag känner inte någon som kritiserar honom för något annat än det.”

Sulaymân at-Taymî sade:

”al-Hasan tog tillbaka sin åsikt om ödet.”

Humayd sade:

”Jag hörde al-Hasan säga: ”Allâh skapade Satan, det goda och det onda.” Då sade en man: ”Må Allâh döda dem! De ljuger om Shaykhen.”

Abûl-Ashhab sade.

”Jag hörde al-Hasan säga om Allâhs ord:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

”Och vägen till sina önskningars mål kommer de att finna stängd.”1

”Vägen till tron kommer de att finna stängd.”

Humayd sade:

”Jag läste upp hela Qur’ânen för al-Hasan som förklarade hela den på ett bekräftande vis. Jag frågade honom om Hans (ta´âlâ) ord:

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

”Så har Vi låtit det passera in och ut genom de obotfärdiga syndarnas hjärtan.”2

”Allâh har låtit avguderiet gå in i deras hjärtan.”

Hammâd bin Zayd berättade att Khâlid al-Hadhdhâ’ sade:

”En man frågade al-Hasan om Allâhs ord:

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

”Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund; men de fortsätter att föra fram motstridiga åsikter, utom de som benådas av din Herre. Och därför har Han skapat dem. Din Herres ord skall besannas: ”Jag skall sannerligen fylla helvetet med djinner och människor, alla tillsammans!”3

Han sade: ”De av Allâh benådade skiljs inte åt. Därför har Han skapat dem. Han har skapat dessa till paradiset och dessa till helvetet.” Jag sade: ”Abû Sa´îd! Skapades Âdam till himlen eller till jorden?” Han svarade: ”Han skapades till jorden.” Jag sade: ”Vad säger du om han inte hade ätit av trädet?” Han sade: ”Han var tvungen att äta av det eftersom han skapades till jorden.” Jag sade: ”Allâh sade:

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَإِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

”… locka någon att vända sig ifrån Honom, utom den som redan [har slagit in på vägen] till helvetet.”4

Han sade: ”Ja. Djävlarna går inte vilse om inte Allâh vill att de skall hamna i helvetet.”

Abû Hilâl Muhammad bin Sulaym sade:

”En fredag kom jag in till al-Hasan och märkte att han inte hade bett fredagsbönen. Jag sade: ”Abû Sa´îd! Har du inte bett fredagsbönen?” Han svarade: ”Jag ville men Allâhs beslut hindrade mig.”

Mansûr bin Zâdhân sade:

”Vi frågade al-Hasan om Qur’ânen och han förklarade hela den på ett bekräftande sätt.”

Ibn ´Awn berättade att al-Hasan sade:

”Den som beljuger ödet hädar.”

134:54

226:200

311:118-119

437:162-163