Medvetslöshet innan och efter gryning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/650-651)

880 – Jag frågade min fader om en man som avser fasta innan gryningen till den första dagen i Ramadhân och sedermera förlorar sitt medvetande. Han svarade:

Den dagen gills för hans del, men resten av månaden får han ta igen.”

881 – Min fader dikterade för mig:

Om han förlorar medvetandet.”

Jag frågade honom:

Finns det någon skillnad mellan medvetslöshet innan och efter gryning?”

Han svarade:

Ja. Hans fasta är giltig om han förlorar medvetandet efter gryningen. Däremot är den ogiltig om han förlorar den innan gryingen, ty han upplevde den aldrig.”