Medvetslöshet i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/648)

878 – Jag frågade min fader om en man som förlorar medvetandet i början av Ramadhân. Ska han ta igen sina böner och sin fasta från den dagen? Min fader svarade:

Vad bönen beträffar, måste han ta igen alla missade böner. Hans första dag av fastan är däremot giltig om han avsåg fasta innan gryning. Alla andra dagar är ogiltiga eftersom avsikten måste förnyas dagligen. Hafsah sade:

Den som inte avser fasta på natten har ingen fasta.”

Vissa återberättar samma sak från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Min fader sade:

Den medvetslöse ska ta igen sina böner, oavsett om han är medvetslös en dag eller längre än så.”