Medvetslöshet i ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/797-799)

1065 – Jag frågade min fader om personen vars kamel beträder ´Arafah. Han svarade:

Var och en som beträder ´Arafah, oavsett när på dygnet, efter att människorna har kommit dit, har fulländat sin vallfärd om han utför alla andra plikter också. Vissa bland dem som anser att dennes vallfärd är giltig inkluderar till samma kategori personen som förlorar medvetandet i ´Arafah; om en person förlorar sitt medvetande den första dagen i Ramadhân och förblir medvetslös utan att äta eller dricka något till dess att Ramadhân är över, är hans fastemånad giltig. Inte heller ska han ta igen bönerna han missat under den perioden.”

1066 – Jag hörde min fader säga:

Det har rapporterats via ´Abdullâh bin al-Hârith bin Fudhayl att ´Ammâr låg medvetlös tre dagar varefter han tog igen sina missade böner. Det rapporteras att ´Imrân och Samurah sade:

Den medvetslöse ska ta igen.”

Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) försov sig till Fadjr varvid han bad efter att solen gått upp. Den som anser att den medvetslöse är omyndig och inte behöver ta igen sina missade böner avvisas av att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad efter att ha försovit sig till Fadjr. Även den sovande är omyndig. Trots det bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Fadjr som han hade missat.”

1067 – Jag hörde min fader bli frågad om den medvetslöse i ´Arafah om denne inte förstår alls att han är på plats till dess att gryningen infaller. Han svarade:

Hans vallfärd är ogiltig. Detsamma rapporteras från al-Hasan och ´Atâ’. Mig veterligen säger ingen att hans vallfärd är giltig.”