Medvetslös vattnas under fastan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/276)

Fråga: En fastande person förlorade medvetandet och började tugga fradga varvid en annan hällde vatten i hans mun. Är hans fasta bruten?

Svar: Det är allom bekant att en sådan person sväljer vatten omedvetet. Men bryts hans fasta? Enligt Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskolas kända åsikt bryts inte fastan av det därför att det sväljs ofrivilligt. Ett villkor för att fastan ska brytas är att den bryts frivilligt, vilket inte görs i detta fall. Andra lärde menar att fastan visst bryts. Somliga menar att den bara bryts om han vanligtvis hade behagats av den behandlingen och inte annars. Med det sagt är hans fasta korrekt eftersom vattningen skedde ofrivilligt från hans sida. Dock är det bättre om han därtill tar igen den dagen. För om han måst göra det, renar han sitt samvete, och om han inte måst göra det, räknas hans fasta som en frivillig sådan.