Medvetslös under hela Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/649)

879 – Jag frågade min fader om en person som förlorar medvetandet en dag innan Ramadhân och sedan återfår det efter hela månaden. Han svarade:

Han får ta igen hela månaden. Baserat på Hafsahs hadîth är fastan ogiltig utan avsikt.”