Medvetslös i ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/797)

1064 – Jag frågade min fader om den medvetslöse i ´Arafah. Han svarade:

Han måste vallfärda året därpå.”