Medvetslös bön och fasta

Fråga: Innan Ramadhân drabbades en kvinna av blodpropp. Vid det laget hade hon inte förlorat medvetandet till fullo. Hon bad men kunde börja tala med folk runt omkring henne medan hon bad. Strax innan Ramadhân förlorade hon medvetandet helt. Enligt läkarna kunde hon fortfarande höra. Sedermera avled hon i Ramadhân. Skall vi sona å hennes vägnar?

Svar: Fattiga skall födas å hennes vägnar. Medvetslöshet upphäver inte fastans plikt till skillnad från bönens dito. Om en person oavsiktligt förlorar medvetandet i två-tre dagar, åläggs han inte att ta igen de missade bönerna. Det måste han dock göra om han förlorar det avsiktligt, som till exempel via bedövning.