Medtagna gåvor i samband med besök

Fråga: I vissa områden är det vanligt att kvinnor ger varandra pengar i present när de besöker varandra. Summorna kan dock variera. Vad är domen för detta?

Svar: Det är harmlöst. Det är gåvor och handlar inte om ersättningar. Om de ger varandra frivilligt och tar emot och vissa ger mer tillbaka och andra mindre, så är det harmlöst så länge det är villkorslöst och inte handlar om ersättningar. Så länge var och en tar emot gåvorna frivilligt och med nöje, så är det tillåtet och harmlöst – och Allâh vet bättre.