Medtagen proviant till vallfärd

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan.”1

Häri finns en order om medtagen proviant. Vissa araber brukade säga:

Hur skall vi vallfärda till vår Herres hus när Han inte föder oss?”

Följaktligen vallfärdade de utan proviant och sade att de förlitade sig på Allâh (subhânah).

En annan förklaring är att ni för med er goda handlingar inför det nästkommande livet:

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

… men den bästa vägkosten är gudsfruktan.”

Den första förklaringen är den mest övervägande och överensstämmande med anledningen bakom versens uppenbarelse.

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Jemeniterna vallfärdade utan proviant och sade: ”Vi förlitar oss.” När de hade kommit fram började de tigga från människorna. Då uppenbarade Allâh:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan.”2

12:197

2´Abd bin Humayd, al-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och andra.