Medtagen mobiltelefon innehållande Qur’ânen till WC

Fråga: Är det tillåtet att gå in i WC med mobiltelefonen i fickan om den innehåller Qur’ânen och Adhkâr? Är det tillåtet att röra vid och hålla en mobiltelefon som innehåller hela Qur’ânen om personen har haft samlag eller fått utlösning med orgasm?

Svar: Om mobiltelefonen är avstängd och inte på, så är det inga problem. I så fall är den bara som ett kassettband. Dock är det fel om mobiltelefonen är på, ty det är olämpligt att läsa Qur’ânen i WC. Det är som sagt okej om den är avstängd. Det gör inte heller något om man håller i mobiltelefonen efter samlag eller utlösning med orgasm därför att den inte kallas för ‘Mushaf’ sett till språket.