Medlingen som dementeras av Khawâridj och Mu´tazilah

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlingar för räkenskapen, inträdet i paradiset och Abû Tâlib godtas av samstämmigheten. Till och med Khawâridj och Mu´tazilah bekräftar dem. De dementerar dock medlingen för den som förtjänar att hamna i helvetet. Enligt dem skall han som hamnar i helvetet också förbli i det. Khawâridj och Mu´tazilah betraktar syndaren som otrogen. En sådan person förblir i helvetet och tar ingen del av medling. Följaktligen förkastar de alla bevis för att syndarna skall lämna helvetet, trots att de är mångfaldigt rapporterade. Till följd därav fördömde Ahl-us-Sunnah dem och beskyllde dem för innovation och villfarelse; hur kan de förkasta hadîther som är mångfaldigt rapporterade?