Medling för profetens föräldrar

Fråga: Skall sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för sina föräldrar på Domedagen liksom han skall medla för sin farbror?

Svar: Nej, ty hans medling för Abû Tâlib beror inte på släktskap, utan på hans försvar av islam. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föräldrar försvarade inte islam. Till följd därav lät Allâh (tabârak wa ta´âlâ) inte sändebudet be om förlåtelse för sin moder.