Medling för otrogna islamförsvarare

Fråga: Kan man jämföra sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för hans farbror med alla andra hedningar som har försvarat islam? Skall sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för dem också?

Svar: Nej. Det gäller specifikt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Abû Tâlib. Draget är specifikt för medlaren och den som det medlas för.