Medlet till uppror mot makthavarna

Fråga: Måste man göra väpnat uppror för att betraktas som Khâridjî? Räcker det inte att förtala makthavaren och egga människorna mot honom för att vara det?

Svar: Jo, han kallar till uppror. Det finns direkt uppror i form av våld och det finns uppmaning och upphetsning till uppror. Det är nämligen också ett uppror. Detta är ett medel och det där är ett mål. Väpnat uppror är målet och denna upphetsning är ett medel till det målet.