Medlet (الْوَسِيلَة) till Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (44)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ

TROENDE! Frukta Allâh och sök det som kan föra er närmare Honom.”1

Det vill säga goda handlingar. Medlet (الْوَسِيلَة) i versen åsyftar alltså inte medlare, till skillnad från vad dessa människor påstår. Deras tolkning är falsk. Det omtalade medlet är lydnad och kallas så eftersom det för en närmare Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Den som lyder Allâh, närmar sig Honom. Qudsî-hadîthen säger:

Allâh (´azza wa djall) sade: ”Jag är som Min slav tänker om Mig. Jag är med honom när Han tillber Mig. Om han närmar sig Mig med en hand, närmar Jag Mig honom med en aln. Om han närmar sig Mig med en aln, närmar Jag Mig honom med en arm. Om han kommer till Mig gående, kommer Jag till honom med fart.”2

Han (subhânahu wa ta´âlâ) behöver alltså ingen medlare mellan Sig och Sin skapelse.

15:35

2al-Bukhârî (7405) och Muslim (2675).