Medicinering mot månadscykel under vallfärd

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 163

772 – Ahmad berättade för oss: Mu´âdh bin Mu´âdh berättade för oss, från Ash´ath, från al-Hasan som talade om en kvinna som utför alla vallfärdsritualer frånsett obligatorisk Tawâf. Under tiden får kvinnan sin månadscykel varvid hon dricker en medicin som gör att hennes blod avtar. Följaktligen varvar hon Huset i ett rent tillstånd under sin egentliga månadscykel. Han sade:

Hennes handling är giltig.”