Medicinering med rovdjur

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/55)

Det har blivit vanligt att människor medicinerar sig med hjälp av rovdjurskött, rovdjursfett och rovdjursblod, framför allt från vargar. Vi hoppas att ni kan klargöra domen för oss.

بسم الله الرحمن الرحيم

Det är förbjudet att medicinera sig med förbjudna preparat. Ty Allâh (ta´âlâ) har inte låtit botemedel finnas i det som Han har förbjudit för Sina slavar. Om det hade funnits nytta i det förbjudna skulle Han inte förbjudit det för dem. Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bota er, men bota er inte med förbjudna preparat.”1

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh har inte låtit ert botemedel finnas i det som Han har förbjudit för er.”

Med det sagt är det inte tillåtet att äta vargkött eller något annat rovdjur, bruka deras fetter eller dricka deras blod i medicinskt syfte. Den som gör det trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Måhända medicinerar sig någon med det omnämnda och tillfrisknar, men det är bara en prövning för honom. Botemedlet ligger ingalunda i det. Således ska denne frukta Allâh och bäva för Räkenskapens dag. Jag ber Allâh att Han skyddar oss och våra bröder mot Hans vrede och straff.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1416-08-13

1Abû Dâwûd (3874).