Medicinering med morfin, kokain och valium

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (4243)

Fråga: Som läkare går mitt arbete bland annat ut på behandling med narkotikaklassad medicin, som morfin, kokain och valium. Vad är domen för det?

Svar: Det är inte tillåtet att behandla med förbjudna preparat, vilket bevisas av föreskrivna bevis. Bland annat rapporterade Abû Dâwûd att Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh har sänt ned både sjukdom och botemedel och låtit varje sjukdom ha ett botemedel. Bota er, men bota er inte med förbjudna preparat.”1

al-Bukhârî rapporterade att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh har inte låtit ert botemedel finnas i det som Han har förbjudit för er.”2

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd vidrig medicin.”3

Wâ’il bin Hudjr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Târiq bin Suwayd al-Dju´fî frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om sprit, varpå han förbjöd honom eller föraktade att han skulle tillverka det. Då sade han: ”Vi tillverkar det i medicinskt syfte.” Han sade: ”Det är ingen medicin; det är en sjukdom!”4

Târiq bin Suwayd al-Hadhramî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud! I vårt land växer vindruvor som vi pressar och dricker.” Han sade: ”Nej.” Jag frågade honom en gång till och sade: ”Vi botar den sjuke med det.” Han sade: ”Det där är inget botemedel, utan en sjukdom.”5

Hos Allâh ligger all framgång. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

´Abdullâh bin Qu´ûd

´Abdullâh bin Ghudayyân

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

1Abû Dâwûd (3874).

2al-Bayhaqî (10/5).

3Abû Dâwûd (3870), at-Tirmidhî (2045), Ibn Mâdjah (3459) och Ahmad (8048). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2045).

4Muslim (1984).

5Ibn Mâdjah (2836). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2836).