Medicinering i Ramadhân

Fråga: I Ramadhân tog min moder sin medicin kort efter böneutropet till Fadjr. Jag har upplyst henne om att hon måste ta igen den dagen om hon tar sin medicin då.

Svar: Fastan är ogiltig om sjuklingen tar sin medicin efter gryning i Ramadhân. Ty han har avsiktligt brutit fastan varför han åläggs att fasta resten av den dagen. Men om sjukdomen besväras av hans avhållsamhet från mat och dryck, får han fortsätta äta och dricka och sedermera ta igen den dagen.

Sjuklingen får inte ta sin medicin medan han fastar i Ramadhân så länge han inte är nödgad. Om han riskerar att dö låter vi honom ta sina tabletter. I det fallet bryter han sin fasta. Det får han göra när han är sjuk.