Medicinering för frambringad bröstmjölk

Fråga: En kvinna vill bli fadder till ett faderlöst barn som är sex månader gammalt. Får hon ta en spruta eller medicin för att frambringa bröstmjölk så att hon kan amma barnet så att det blir hennes mahram framöver?

Svar: Nej, det får hon inte göra. Om hon redan har bröstmjölk och barnet är i behov av den eftersom det inte äter annan mat, ammar hon honom. I så fall blir barnet kvinnans mahram om han ammar tillräckligt många gånger. Det är dock inte tillåtet att amma för att hitta kryphål.