Medicinen mot depressioner och självmordstankar

Det finns människor som börjar sysselsätta sig med nonsens och lyssna på musik när de har bekymmer. De säger att de slappnar av så. Faktum är att det bara orsakar att bekymret och sorgen blir värre. Om han bara hade refererat till Qur’ânen och lyssnat på Qur’ânen och påmint sig om Allâh, skulle det betungande försvunnit med Allâhs tillstånd.

Det finns människor som begår självmord när de har det riktigt svårt. De tror att det kommer att rädda dem. Det kommer att bara bli värre. Den som begår självmord hamnar i helvetet. Vad räddade dem? Det räddade inte alls dem. Det enda botemedlet är tålamod och påminnelse om Allâh och att lyssna på Qur’ânen och Sunnah. Det är botemedlet. Du har botemedlet framför dig. Dock berövas många människor detta botemedel. I stället går de till dess motsats som sång, musik och teater. Han tror att det kommer att få honom att koppla av. Det kommer emellertid att bara bli värre.

Det stämmer att nonsens och musik kan få honom att glömma bort bekymren, men så fort aktiviteten är över återvänder bekymren, tankarna och sorgen. Vissa missbrukar sprit och droger för att undkomma bekymren. Det kommer dock att bara bli värre. Det stämmer att han lugnar ned sig för tillfället, men följderna på längre sikt gör att hans olycka blir bara värre.

Titta bara på narkomanerna och hur de har förlorat karaktärerna och hälsan. De är som en trasig och kastad tröja på marken. De blir en börda för sina familjer till dess att de dör. Där har ni narkotikan. En narkoman missbrukar narkotika för att slappna av och glömma bekymren. Muslimen får tänka på detta.