Medicinen mot depressioner och ångest

Fråga: Hur behandlas oro, depressioner, sorg och ångest?

Svar: Genom påminnelse om Allâh (´azza wa djall). Se till att påminna dig själv om Allâh (´azza wa djall) och läsa Qur’ânen. Påminn dig mycket om Allâh. Läs mycket Qur’ânen. Be Allâh mycket om skydd mot den fördömde Satan. På så sätt kommer det att försvinna från dig med Allâhs tillstånd.