Medicin som innehåller alkohol

Fråga: Många mediciner innehåller alkohol och det är svårt att vara utan dem. Vad är domen för att använda dem?

Svar: Om alkoholmängden är så pass liten att den inte påverkar på så sätt att den inte berusar ifall man skulle dricka något av den eller mycket av den, anses den vara tillåten. I detta fall är ingen skada skedd då alkoholen inte påverkar något.

Men om mängden är stor på så sätt att den berusar i fall man tar något av den eller mycket av den, anses den inte vara tillåten.