Medicin mot sexlusten

Fråga: Vad är domen för att ta medicin för att dämpa sexlusten? Många ungdomar som inte kan gifta sig tar den.

Svar: Det får tas med läkaren. Om den inte ger biverkningar i framtiden, så är den okej. Annars är den förbjuden. Allt som skadar människan är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skada, ingen skadegörelse.”

Människan kommer att behöva den energin framöver. Hon behöver den när hon gifter sig. Hon kommer att vilja ha den när hon väl gifter sig. Därtill gav sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ungdomarna följande råd:

”Ungdomar! Den av er som kan gifta sig skall göra det. Det får blicken att sänkas lättare och det är kyskare för könet.”