Medians roll i Ahl-ul-Bid´ahs propaganda

Tvivlens prövningar berör trosläran och allt den utsätts för av skepticism, avvikelse, villfarelse och folk som kallar till ondskan. Så många de är nu! De verkar i sebar och hörbar media. De verkar på hemsidor, Twitter och liknande. Allt det förfogas av människor som prövar andra med tvivel. Däri sprider de sin ondska så att den hamnar hos varenda en som tittar och lyssnar på dessa kommunikationsmedel. De hamnar mitt i prick. Det enda undantaget är personen som Allâh benådar. Frågan är mycket väldig och allvarlig. Det är hjärtan som är offren. Hjärtan är offren för allt detta. När hjärtat blir osunt blir resten av kroppen osund, som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om den är sund är hela kroppen sund och om den är osund är hela kroppen osund.”

Det råder inga tvivel om att villfarelsens missionärer fokuserar sig på den här typen av prövningar som är relaterade till tvivlen. De är fokuserade på den. De lägger upp program. De har specialister som medverkar i debatter och så vidare.