Medborgarnas majoritet avgör landets tillstånd

Fråga: at-Tahhân sade i kassettbandet ”Ahkâm-ul-Laqît wa Ahkâm-ur-Raqîq” att ett muslimskt land är det som har en muslimsk regering ehuru det bara finns en muslim i landet och att ett otroget land är det som har en otrogen regering ehuru alla i landet är muslimer. Vad säger ni om det?

Svar: Vissa gamla lärda har den åsikten. Den korrekta åsikten är dock att man tar hänsyn till majoriteten. Om invånarna är muslimer som praktiserar Qur’ânen och Sunnah och makthavaren är kommunist eller från Ba´th- och Nâsir-partierna, så säger man inte att samhället är otroget. Men om samhället är underordnat regeringens otro, då är det likadant. Så är det alltså inte om samhället inte håller med regeringen, vilket är de flesta folkslagens tillstånd. I många fall är makthavaren långt borta från religionen medan medborgarna älskar den.