Medan imamen predikar

517 – Jag frågade om personen som kommer in i moskén medan imamen står och predikar. Skall han förrätta två Raka´ât? Ahmad sade:

”Ja.”

Ishâq sade:

”Ja, det hör till Sunnah.”

518 – Jag frågade om mannen som nyser medan imamen predikar. Skall jag säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

till honom?” Han sade:

”Ja, gör det.”

Ishâq sade samma sak.

519 – Jag frågade om man kunde hälsa tillbaka medan imamen predikar. Han sade:

”Man skall hälsa tillbaka.”

Ishâq sade:

”Ja.”