Med svårigheten följer lättnad

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/502-501)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

För med svårigheten följer lättnad! Med svårigheten följer lättnad!”1

Det vill säga den svårighet som du upplever i din kamp mot hedningarna kommer att sluta med lättnad och befrielse då du besegrar dem och de underkastar sig den sanning som du har kommit med.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

För med svårigheten följer lättnad! Med svårigheten följer lättnad!”

Allâh upprepade meningen för att understryka Sitt löfte och förstora hoppet. al-Hasan sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att versen uppenbarats:

Gläd er! Lättnad har kommit till er. En svårighet överväldigar inte två lättnader.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Om svårigheten hade varit inne i en sten skulle lättnaden letat rätt på den för att gå in i den. En svårighet överväldigar inte två lättnader.”

Enligt Qur’ân-uttolkarna betyder att det att Allâh (ta´âlâ) upprepade svårigheten i bestämd form och lättnaden i obestämd form. När araber upprepar ett subjekt i bestämd form, blir den andra upprepningen det första subjektet medan upprepade ord i obestämd form är två stycken.

194:5-6