Med skorna på i Heliga moskén

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/386-387)

Fråga: Vad är domen för att beträda Heliga moskén i skor?

Svar: Det är olämpligt eftersom det banar vägen för att lekmän, som inte uppskattar Heliga moskén, börjar beträda den i blöta, och kanske även i smutsiga, skor. Om en föreskriven sak riskerar att medföra större skada än nytta, är det obligatoriskt att ta hänsyn till skadan och utelämna den. Principen säger att det är viktigare att undkomma nackdel än att uppnå fördel. Profeten ville riva Ka´bah och renovera den utifrån Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) grunder, men i och med att han fruktade att nya konvertiter skulle reagera negativt, lät han bli just för den skadans skull. Han sade till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

´Â’ishah! Om inte ditt folk hade varit nya konvertiter skulle jag rivit Ka´bah, byggt den utifrån Ibrâhîms grunder och försett den med två dörrar; en dörr som människorna går in igenom och en dörr som de går ut igenom.”1

1al-Bukhârî (126).