Med Muhammad faller Messias gudomlighet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/293)

Om de säger att Messias är Allâh, sägs det bara att om det hade varit möjligt att verkligen bekräfta hans gudomlighet, skulle det varit svårare än att bekräfta honom som sändebud. Vad ska man då säga om att det är omöjligt att bekräfta hans gudomlighet? Ty de har inga bevis för hans gudomlighet, frånsett profetiska utsagor och underverk – och ingetdera bekräftar hans gudomlighet.

Vad profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) utsagor beträffar, så bevisar de såväl hans budskap som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) budskap starkare än vad de bevisar Messias gudomlighet. Vilket innebär att det är omöjligt att via dem bekräfta Messias gudomlighet men inte Muhammads och Messias (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) budskap. När det är fastställt att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud faller Messias gudomlighet, ty Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskyllde den som anser Messias som Allâh eller Allâhs son för otro. Och när det är fastställt att Messias var Allâhs sändebud faller även då normen om hans gudomlighet. Att han är både Allâh och Allâhs sändebud är ju bara motsägelsefullt.