Med familjen

al-Bukhârî sade:

17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön

628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade:

Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade hos honom i tjugo dagar. Han var barmhärtig och vänlig. När han såg vår hemlängtan sade han: ”Återvänd och stanna hos dem. Lär dem och be. När bönen går in, kallar någon av er och den äldste av er får leda er.”

Hadîthen bevisar att man kan utgå från anvisningar utan konkretion. Det bevisas när han säger:

När han såg vår hemlängtan sade han…”

Delegationen berättade inte för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de led av hemlängtan, men i och med att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade en god uppsikt över samfundet och såg att de hade hemlängtan, lät han dem återvända hem.

Hadîthen bevisar också att man inte skall vara borta från familjen om det inte behövs. Sålunda befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) resenären att återvända hem så fort han gjort sitt ärende1. Att han är hos sin familj är dels både bekvämt för honom och för hans familj, dels har han lättare för att se efter den och dylikt. Sådant är inte fallet om han är ute och reser eller är avskärmad från sin familj. Därför sade han till dem:

Återvänd och stanna hos dem.”

1al-Bukhârî (3001) och Muslim (1927).