Med Djamâ´at-ut-Tablîgh för att lära sig arabiska och Qur’ânen

Fråga 12: En av bröderna vill gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh bara för att lära sig Qur’ânen och arabiska. Får han göra det?

Svar: Aldrig. Det där har vi inte hört talas om. Det där hör inte till deras metodik. Han skall inte gå ut med dem ehuru de lär honom Qur’ânen och arabiska, ty de är Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl.

Har ni inte hört Shaykh Ibn Bâzs sista utslag och att det inte är tillåtet att gå ut med dem? De tror på myter och praktiserar innovationer och avguderi. Det är bara den lärde som får gå ut med dem för att ta dem från villfarelsen till vägledningen. Den olärde får inte gå ut med dem. De kommer att vilseleda honom. De kommer att göra allt för att få dig och fylla dig med deras innovationer. De kommer aldrig att låta dig vara i fred. De vill att du är deras aktiva medlem varför de måste lasta dig med innovationer.

Jag sade till Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) att det hade varit bra som han säger att en lärd går ut med dem, men det händer inte. De låter inte honom. De har avvisat många lärda och hindrat dem från att tala. Om den lärde har en svag personlighet tar de tag i honom och utnyttjar honom till sina politiska mål. De brukar honom som en reklam som marknadsför deras kall. Det finns risk att han börjar tendera till dem. De säger till honom att han inte får tala om Tawhîd och att Tawhîd splittrar och jagar bort människorna från dem. Han går med på det, godtar deras villkor, går med dem, låter bli att tala om Tawhîd, välsignar deras handlingar, hyllar dem och så vidare. Han marknadsför dem och deras kall. Och om den lärde respekterar sig själv och sin kunskap och talar sanning, kör de bort honom. Han kommer aldrig att bli kvar hos dem. De har kört iväg många människor däribland Dhiyâ’-ur-Rahmân. Fråga honom, han är i al-Madînah.