Med dessa böcker gör vi Da´wah

Vi är ålagda att bry oss om alla typer av Tawhîd som vi studerar i Qur’ânen, Sunnah och Salafs troslära. De har skrivit massor om ämnet för att det är så viktigt. Några av dessa böcker som jag kommer på nu är al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker, Shaykh-ul-Islâm Ibn-ul-Qayyims böcker, Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs, hans söners och hans barnbarns böcker.

Vi måste studera dessa böcker. Vi måste förstå dem. Vi måste kalla till deras innehåll. Ni har Kitâb-ut-Tawhîd och dess förklaringar ”Fath-ul-Madjîd” och ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”. Villfarelser har hamnat i dessa grundläggande frågor och i samfundet. Religionens imamer har konfronterat dem med skrifter, predikan och kall till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. Vissa krigade för dess sak som Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb. Han kämpade med svärdet och spjutet, pennan och munnen – må Allâh benåda dem.

Låt oss först lära människorna dessa typer av Tawhîd som utgör religionens grunders grunder. Vi skall börja med detta innan allting annat. Om människorna eller landet accepterar dessa väldiga fundament som vi kallar dem till blir det enklare att ta dem till andra typer av dyrkan. Hur vilsna de än är tror de på bönen, allmosan, fastan och vallfärden. De kommer att besvara dig snabbt. Vi skall inte sysselsätta oss med politik, Sûfiyyahs mystik eller någonting annat.