Med Ahl-ul-Bid´a mot Ahl-us-Sunnah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/31)

Att han dessutom orättfärdigt kritiserar mig för något som dessförinnan även Abû Ghuddah al-Halabî, al-Kawtharî den Lille, gjorde, bevisar att han känner sig bekväm med att samarbeta med Ahl-ul-Ahwâ’ mot Ahl-us-Sunnah. Vid Allâh! Jag vet inte hur en sådan person kan forska vid Utslagsdepartementet som består av store lärde. De kan inte vara ovetande om denne mans avvikelse från vetenskapliga avvisningar till förmån för innovativa sätt där han anklagar oliktänkande Ahl-us-Sunnah för lögn, påhitt, bluff, förvrängning och spionage på felsteg.