Med Ahl-ul-Bid´a mot Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 221

Författaren (rahimahullâh) sade:

”… men Ahl-us-Sunnah har bara ett enda namn. Det är omöjligt att alla dessa namn implementeras på dem.”

Det vill säga att deras namn är Ahl-us-Sunnah. Och skulle de kallas för ”Ahl-ul-Hadîth”, så är det samma sak. Inga andra namn kan implementeras på dem. De är varken Nâsibah eller Mushabbihah, varken Mudjbirah eller Naqsâniyyah eller någonting annat. Dessa namn kan inte enas i dem, inte heller finns deras individer bland dem. Riktiga Ahl-us-Sunnah frikänns alla dessa öknamn. Dock finns det folk som är infiltrerade bland Ahl-us-Sunnah. De står på Ahl-ul-Bid´as sida och bekrigar Ahl-us-Sunnah. De är de farligaste människorna för både Salafiyyah och Salafiyyûn. Förstå det!