Med Abû Bakr och följeslagarna blev islam en styrka och makt

Publicerad: 2011-04-03
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/531)

 

Abû Bakr lovades tro och lydnad av Muhâdjirûn och Ansâr som var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap. Via dem blev islam en styrka och makt. Via dem besegrades avgudadyrkarna. Via dem erövrades den Arabiska halvön. Majoriteten av dem som lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad lovade likaså Abû Bakr tro och lydnad.

Angående att ´Umar eller någon annan tog initiativet till att lova honom tro och lydnad, så måste det vara någon som tar det första steget. Om det skulle finnas någon som gjorde det mot sin vilja, berör det inte eden om tro och lydnad negativt. Att han har rätt till den har bekräftats via religiösa bevis  att han har mer rätt till den. När det finns religiösa bevis skadar inte det oliktänkande.

Sann religion behöver en vägledande bok och ett hjälpande svärd. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

”Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi satt i era [händer].”1

Boken förklarar vad Allâh har beordrat och förbjudit medan svärdet hjälper det och stödjer det. Det har bekräftats i Qur’ânen och Sunnah att Allâh befaller att Abû Bakr skall lovas tro och lydnad. De som lovade honom tro och lydnad besatt styrka och lydde Allâh inom det. På så sätt verkställdes hans profetiska kalifat via Qur’ânen och Sunnah.

1 57:25