Max tre råd till en som förtalar de lärda

Fråga: Det finns en yngling som förtalar några av Salafiyyahs lärda. Dock finns det fortfarande Salafî-ungdomar som umgås med honom. Vissa argumenterar med att de råder honom medan andra argumenterar med att de gör så utav världsliga ändamål. Vad är domen för dessa personer?

Svar: Om de sitter med personen för att råda honom så tar det en, två eller tre sittningar för råd. Att ni alltid sitter med honom och säger att ni råder honom är inte korrekt.