Mawlid och födelse- och bröllopsdagar är innovationer

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) högaktas när hans dygd och storhet demonstreras, inte via innovationer. Han högaktas när man följer hans föreskrift, högaktar hans påbud och förbud, kallar till hans Sunnah och lär människorna den i moskéerna, skolorna och universiteten, inte med innoverade fester benämnda ”Mawlid”.

Vissa människor firar sina barns födelsedagar och sina egna bröllopsdagar. De är syndigt och en liknelse av de otrogna. Vi har endast två högtider; ´Îd-ul-Fitr och ´Îd-ul-Adhhâ samt Tashrîq-dagarna, ´Arafah-dagen och fredagen. Den som hittar på en ny högtid har liknat judarna och nasaréerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”2

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”3

Muslimerna är skyldiga att ta profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg, rätta sig efter deras efterföljare Salaf och lämna innovationerna som har uppstått efter dem.

1Muslim (1718).

2al-Bukhârî (2697).

3Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).