Mawlid-firandet kom 600 år efter profetens död

Den förste som innoverade Mawlid-firandet var kungen av Arbil1 Abû Sa´îd Kûkubrî bin Zayn-id-Dîn ´Alî bin Buktitîn. Han var en av de ädla, stora och givmilda kungarna. Det var han som byggde huvudmoskén i Qasyûn2. Ibn Kathîr sade i sin historiebok:

”Han firade den ädla födelsedagen i Rabî´ al-Awwal och gjorde den till en väldig festlighet. Han var givmild, modig, heroisk, förnuftig, kunnig och rättvis – må Allâh förbarma Sig över honom och ge honom en ädel boning.”

Han sade:

”Shaykh Abûl-Khattâb bin Dihyah författade en bok om Mawlid åt honom och gav den namnet ”at-Tanwîr fî Mawlid-il-Bashîr an-Nadhîr”. Som pris gav han honom 1000 guldmynt. Han hade makten ett långt tag under Salâhiyyah-dynastin…”3

Han dog 630 i ´Akkâ4 medan han belägrade de otrogna.