Mawlid-firandet är en liknelse av de kristna

Beträffande ar-Rifâ´îs citat av as-Sakhâwî som sade:

”Om korsdyrkarna har gjort julafton till en högtid, har muslimerna mer rätt till det med sin profet.”

råder det inga tvivel om att Mawlid-firandet är byggt på liknelsen av de kristna som tog Messias födelsedag till en högtid. Detta bekräftar bara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er tvärhand för tvärhand, aln2 för aln. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Rapporterad av Imâm Ahmad, al-Bukhârî och Muslim via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh).

När man vet att de okunniga muslimernas Mawlid-firande är baserat på liknelsen av de kristna, skall man också veta att det är starkt förbjudet att likna de kristna och andra avgudadyrkare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

Rapporterad av Imâm Ahmad och Abû Dâwûd via ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).