Måttligt förhållande till gravar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (43)

Abû Marthad al-Ghanawî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sitt inte på gravar och be inte mot dem.”1

Sitt inte på gravar. Gravar ska inte nedvärderas. De får inte trampas eller beträdas. Det är inte tillåtet att kasta skräp och sopor på gravar, vilket ignoranter gör. Å andra sidan ska de inte heller bemötas med överdrift. Gravar ska behandlas måttligt. De ska aktas och inte vara föremål för skräp. De ska varken bemötas med överdrift eller förnedring.

1Muslim (972).