Måttliga studenter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Studenter som råder sina förfelande vänner kan anklagas för att vara för hårda. Vad säger ni om det?

Svar: Det är fel. Påbud av rätt och förbud av orätt är inte alls hårt. Det är måttligt.