Måttlig kamel i allmosa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: En man har kameler av en ädel och dyr ras. Får han köpa en vanlig kamel för att betala den i allmosa på sina dyra kameler?

Svar: Han ska betala en måttlig kamel i allmosa, varken dyr eller billig. Om hans egendom består av bra slag och dåligt slag, betalar han av det måttliga slaget i allmosa. Om hela hans egendom är bra, betalar han allmosa på det bättre slaget. Om hela hans egendom är dålig, betalar han allmosa på det dåliga slaget. Och om hela hans egendom är måttlig, betalar han allmosa på det måttliga slaget.