Matservering till de otrogna och muslimska syndare under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/18682

 

Det är inte tillåtet att att servera mat till de otrogna under Ramadhân. Man skall inte hjälpa dem med det om de så skulle vara otrogna. Om de fastar, gills inte deras fasta. Däremot är även de ålagda Sharî´ahs förgreningar. Således är det inte tillåtet att hjälpa dem med saker och ting som motstrider Sharî´ah. I stället skall de rådas och instrueras så att de blir muslimer. De skall kallas till islam och uppmanas till det goda så att de blir muslimer så att man får lika stor belöning som de:

Den som leder till det goda är som den som gör det.”

”Att Allâh vägleder en människa genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

Så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om de vägrar, får de laga sin egen mat. De får ta hand om sina egna behov i detta fall så att de påverkas och eventuellt blir muslimer. Annars får man riva deras kontrakt så att Allâh låter någon bättre komma. Man skall inte ta lätt på dem om de så skulle vägra arbeta. Låt dem lämna arbetet. Allâh kommer att ersätta dem med bättre människor. Man skall aldrig hjälpa dem med detta. Man skall inte hjälpa dem att äta och dricka under Ramadhân oavsett om de är otrogna eller muslimska syndare som inte fastar. Man skall inte hjälpa dem med något som Allâh har förbjudit. Om de vill laga sin egen mat, får de göra det. De skall dock inte få någon hjälp med det.