Matlagning efter dödsfall

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 190

925 – Jag hörde Ahmad bli frågad om matlagning efter dödsfall. Han svarade:

”Mat ska lagas till dödsboet; dödsboet ska inte laga mat till andra.”

926 – Jag frågade Ahmad om jag kan ta den olycksdrabbade i hand när jag kondolerar honom. Han svarade:

”Det är upp till dig.”

Jag såg Ahmad ta en man i hand och hälsa till honom i samband med kondoleanser, ty de hade inte setts på länge.

927 – Jag frågade Ahmad om man ska kondolera en person som sliter sönder sina kläder utav sorg. Han svarade:

”Sanning ska inte utelämnas till följd av falskhet.”

928 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om ett hem vari jämmer råder; ska tvättaren tvätta deras lik? Han svarade:

”Ja, men han ska också förbjuda dem.”