Mat till en person räcker till två personer

at-Tirmidhî sade:

1891 – al-Ansârî berättade för oss: Ma´n berättade för oss: Mâlik berättade för oss:  Qutaybah berättade för oss, från Mâlik bin Abîz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mat till två personer räcker till tre personer och mat till tre personer räcker till fyra personer.”

FÖRKLARING

“Mat till två personer räcker till tre personer…” – Det vill säga på ett tillfredsställande sätt som stärker dem till dyrkan och befriar dem från svagheten. Det betyder alltså inte att de blir mätta.

Syftet är att en person inte skall äta tills han blir mätt. I stället skall han ge resten till den behövande.

“… mat till tre personer räcker till fyra personer.” – as-Suyûtî sade:

“Det som mättar det lilla antalet livnär det stora antalet.”

Hadîthen manar också till fina karaktärer och belåtenhet med det tillräckliga.