Mat till dödsboet

Fråga: Vad är domen för att laga mat till dödsboet?

Svar: Det är Sunnah. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på att Dja´far bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) hade dött sade han:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”1

Det ska alltså lagas mat till det. Idag har det emellertid blivit tvärtom då de samlas i dödsboet i kondolerande syfte. Plus att det är dödsboet som står för middagen. Det är inte tillåtet.

1Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.